انتخاب رنگ برای وب سایت

انتخاب رنگ برای وب سایت

انتخاب رنگ برای وب سایت

در صورتی که از کد نویسی css استفاده کرده باشید با نحوه معین کردن رنگ ها در آن آشنا شده اید. دو نوع کد برای رنگ داریم کد های 6 رقمی به عنوان مثال #cc99ff...
ادامه مطلب